Viktigt att fylla på kunskaperna. Denna gång LKG-dag på Karolinska Institutet med fördjupning i att diagnostisera läpp-käk-gomspalt. Populär föreläsare Dr. The-Hung Bui genetiker och gynekolog med förflutet hos bl.a Ultraljudsbarnmorskorna. Januari 2016.”