Vår maskin skänktes till välgörande ändamål i Afrika

Istället för att sälja tillbaka vår gamla maskin till leverantören, skänkte vi den till Kilimanjaro Medical Centre i Moshi i Tanzania. Vi är glada över att maskinen nu är på plats efter sin långa resa, och hoppas att den kommer göra stor nytta under många år framöver.