Doktor Berglin Thora Arnadottir från Karolinska höll en uppskattad föreläsning om placenta praevia och placenta accreta hos Ultraljudsbarnmorskorna.