Ultraljud

Fritt vårdval gäller vid ultraljudsundersökning