Ultraljudsbarnmorskorna har deltagit i Stadiongirot 24 km-slingan. Till höger är vi vid vätskekontrollen i Ulriksdal.