Ultraljudsbarnmorskorna på ”Early Fetal Scanning”

För att kliniken ska vara uppdaterad på de senaste rönen, och samtidigt utveckla vår personal, prioriterar vi fortbildning. I september deltog Ultraljudsbarnmorskorna Tina Ahlbom och Åsa Eriksson i ” Early Fetal Scanning” i London.