Mottagningen satsar med glädje på hälsa och motion för personalen. Årets extra satsning är deltagande i Stadiongirot, ett cykellopp som gick av stapeln i slutet av augusti.