Capio Ultraljudsbarnmorskorna bistår blivande specialistläkare i fosterdiagnostik

Samarbetet med sjukhusen utökas nu, genom att vi de närmaste åren kommer att bistå Danderyds sjukhus med praktik under specialistutbildningen av blivande gynekologer (ST-läkare).