Karolinska Institutet, KI, meddelar att Ultraljudsbarnmorskorna är den mottagning i Stockholm som rekryterar flest patienter till studien ”Improve” där man bland annat försöker identifiera havandeskapsförgiftning och tillväxthämning.