Karolinska Institutet

Ultraljudsbarnmorskorna är bäst i Sverige på att rekrytera patienter till Karolinska Institutets studie med syfte att fånga kvinnor som riskerar föda för tidigt, för små barn eller att få preeclampsi (för högt blodtryck).