Föreläsning om hjärnan och CNS

Återigen en mycket uppskattad föreläsning av vår doktor Berglind Thóra Árnadóttir. Denna gång fördjupning av hjärnan och CNS (centrala nervsystemet). Viktigt med ständig påfyllning av våra kunskaper.