Under våren har vi utfört vår årliga kundnöjdhetsmätning. Det är oerhört viktigt för oss att få feed-back för att i möjligaste mån bli ännu bättre på att ta hand om våra kunder.
Vi vill också passa på och tacka alla våra patienter för hjälpen.