Ultraljudsbarnmorskorna på TV4

Gisela Bergström, Ultraljudsbarnmorskorna, i Tv4-inslag om ultraljud i hemmet.

Skattade vikten bäst i Stockholm år 2017

När det gäller utfallet på viktskattning under senaste året var vi på Ultraljudsbarnmorskorna bäst i Stockholm, med en avvikelse på skattad vikt jämförd med den sanna vikten på endast 0,3%.

God Jul!

Tack Jojje!

Påbyggnadskurs i fetalt hjärta vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Ultraljudsbarnmorskorna på Stadiongirot

Rekryteringsstatistik

Ultraljudsbarnmorskorna rekryterar flest patienter till KI:s studie ”Improve”.

Viktigt att fylla på kunskaperna.

Viktigt att fylla på kunskaperna

Fina resultat!

Under våren har vi utfört vår årliga kundnöjdhetsmätning. Det är oerhört viktigt för oss att få feed-back för att i möjligaste mån bli ännu bättre på att ta hand om våra kunder.
Vi vill också passa på och tacka alla våra patienter för hjälpen.

Stadiongirot

Mottagningen satsar med glädje på hälsa och motion för personalen. Årets extra satsning är deltagande i Stadiongirot, ett cykellopp som gick av stapeln i slutet av augusti.