Inlägg av Karin

Skattade vikten bäst i Stockholm år 2017

När det gäller utfallet på viktskattning under senaste året var vi på Ultraljudsbarnmorskorna bäst i Stockholm, med en avvikelse på skattad vikt jämförd med den sanna vikten på endast 0,3%.

Fina resultat!

Under våren har vi utfört vår årliga kundnöjdhetsmätning. Det är oerhört viktigt för oss att få feed-back för att i möjligaste mån bli ännu bättre på att ta hand om våra kunder.
Vi vill också passa på och tacka alla våra patienter för hjälpen.