Ultraljudsbarnmorskorna

Auktoriserade ultraljudsmottagningar med inriktning på ultraljud för gravida i Stockholm

Ultraljudsbarnmorskorna är en av Stockholms Läns Landsting auktoriserad mottagning med inriktning på ultraljud för gravida i Stockholm vid Liljeholmen. Vi är barnmorskor med lång erfarenhet av framförallt förlossning och ultraljud, samt en specialistläkare. Vi har även erfarenhet från Sveriges största ultraljudsmottagningar där vi utfört KUB, dateringsultraljud, viktskattningar och flödesmätningar på fostrets navelsträngskärl. Vårt arbetssätt präglas av kvalitet, kunnande, utveckling och professionellt bemötande och vi vill att våra patienter ska få det bästa omhändertagandet.

Agnetha Andersson
Leg barnmorska / Personal och IT

Agnetha är färdig barnmorska sedan 1993. Har arbetat på familje-BB, amningsmottagning, BB samt tre år på förlossningen på Huddinge sjukhus. Hon har arbetat heltid med ultraljud sedan 1998 på Karolinska sjukhuset i Huddinge och har grundläggande utbildningar i ultraljud steg 1-3, flödeskurs (doppler) Malmö 2000, certifierad NUPP-undersökare sedan 2000 utbildad av Fetal Medicine Foundation i London, kurs i klinisk genetik 2003 Karolinska Solna, hjärtkurs Malmö 2005. Agnetha har varit delaktig i uppbyggnaden av Centrum för Fostermedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Gisela Bergström
Leg. barnmorska / VD
Ekonomi och marknad

Gisela är barnmorska sedan 1982, och ultraljudsbarnmorska sedan 1986. Hon har gedigen ultraljudsutbildning bl.a. Steg 1-3 i obstetriskt ultraljud, flödeskurs i Lund samt kurs i klinisk genetik på Karolinska universitetssjukhuset. Hon var med och startade ultraljudsavdelningen vid kvinnokliniken på Danderyds sjukhus och därefter UltraGyn, Läkarhuset Odenplan 1991. Är också Nupp-certifierad vid Fetal Medicine Foundation vid Kings College i London 1999. Gisela har tjänstgjort som chefsbarnmorska både på Centrum för Fostermedicin och förlossningsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset, och har under denna tid varit kursansvarig för flera Steg 3-kurser i obstetriskt ultraljud för läkare och barnmorskor. Hon har studerat ”Ledarskap och Organisationsutveckling” vid Högskolan, samt gått flertalet chefsutbildningar/kurser bland annat i Handelshögskolans regi.

Kerstin Holmén
Leg. barnmorska /
Faktura och inköp

Kerstin är barnmorska sedan 1979 och började jobba som barnmorska på Södertälje förlossning. Från sommaren 1979 arbetade hon som förlossningsbarnmorska på Huddinge universitetssjukhus där hon var gruppledare och vårdförbundsföreträdare. Har utbildning i akupunktur med särskild inriktning på smärtrehabilitering 10 poäng på KI och även obstetrisk akupunktur 40 timmar. Kerstin har arbetat med obstetriskt ultraljud sedan 1999 på Centrum för fostermedicin, Karolinska, Huddinge. Ultraljudsutbildning steg 1-3, obstetrisk dopplerutbildning på universitetssjukhuset MAS 2001, NUPP-certifierad på Fetal Medicine Foundation Kings College i London 2003, kurs i ”genetisk diagnostik” KI 2003, samt hjärtkurs på universitetssjukhuset MAS 2005. Varit delansvarig för kurser i obstetriskt ultraljud för svenska barnmorskor och läkare.

Ewa Nilsson
Leg. barnmorska /
Bemanning och lokaler

Ewa är barnmorska sedan 1978 och började arbeta på Huddinge Sjukhus som hon har varit trogen fram till 2008. Ewa har arbetat på förlossningen, BB samt gynekologisk avdelning och har även erfarenhet från mödravårdscentral. Sedan 1999 har Ewa arbetat med ultraljud på Centrum för Fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Gedigen utbildning i ultraljud med bl.a. Steg 1-3, dopplerutbildning och fortlöpande utbildning inom fosterhjärt-ultraljud. NUPP-certifierad sedan 2003 av Fetal Medicine Foundation, Kings College i London och kurs i klinisk genetik på Karolinska Universitetssjukhuset. Varit delansvarig för genomförande av kurser i obstetriskt ultraljud för svenska barnmorskor och läkare.

Åsa Eriksson
Leg. barnmorska

Åsa tog sin barnmorskeexamen år 1995. Hon har arbetat på Nacka BB och förlossningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, och efter detta 17 år på mödravårdscentral. Åsa har även tjänstgjort på ungdomsmottagning.
Under flera år satt Åsa med i en samverkansgrupp för sköra mammor och under en period har hon varit kvalitetsansvarig på MVC. Under den tiden startade hon vattengymnastik och gymnastik för gravida, samt höll i flertalet föreläsningar vid föräldrautbildningen. Åsa blev 2015 certifierad ultraljudsbarnmorska i SFOGs regi.
Åsa är KUB-certifierad, har genomgått flödeskurs i Malmö samt har också fördjupningskurs av fostrets hjärta vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kerstin Warolin
Leg. barnmorska

Kerstin är barnmorska sedan 1979 och började efter examen på förlossningsavdelningen Huddinge sjukhus. Började sin ultraljudsutbildning 1994 med Steg 1-3, flödeskurs i Lund, kurs i Klinisk Genetik vid Karolinska universitetssjukhuset samt Fetal hjärtkurs vid Uppsala Akademiska sjukhus. Kerstin är Nupp-certifierad vid Fetal Medicine Foundation vid Kings College i London 1999. Paralellt med ultraljud arbetar hon med infertilitet på Karolinska universitetssjukhuset sedan 1994.

Annica Karlström
Leg. barnmorska

Annica är barnmorska sedan 1983, och ultraljudsbarnmorska sedan 1996. Annica har ultraljudsutbildning, Steg 1-3 i obstetriskt ultraljud, flödeskurs i Lund, kurs i klinisk genetik på Karolinska universitetssjukhuset, fetalhjärtkurs i Lund och Uppsala, KUB certifierad på Fetal Medicine Foundation på Kings College i London samt 30p i obstetriskt ultraljud vid Karolinska institutet. Hon har arbetat sedan 1983 på antenatal och förlossningen och sedan 1996 som ultraljudsbarnmorska, på senare år som sektionsledare och t.f. chefsbarnmorska på Centrum för fostermedicin på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Annica har varit med och byggt upp rikssjukvården gällande fosterterapi för Sverige, samt varit kursansvarig för steg 3 i obstetriskt ultraljud för barnmorskor och läkare.

Tina Ahlbom
Leg. Barnmorska

Tina tog sin barnmorskeexamen 2004 och har gedigen, mångårig erfarenhet från Mama Mias barnmorskemottagning. Hon har även tjänstgjort på förlossning, gynmottagning och obstetrisk mottagning på Danderyds sjukhus samt har vidareutbildning inom bland annat akupunktur och amning. Sin ultraljudsutbildning har Tina förvärvat hos Ultraljudsbarnmorskorna och hon har genomfört Karolinska Institutets 30p-utbildning i obstetriskt ultraljud samt är KUB certifierad via Fetal Medicine Foundation.

Caroline Axelsson
Leg. Barnmorska

Caroline tog sin barnmorskeexamen 2012 och har erfarenhet från BB Stockholm Familys barnmorskemottagning, Liljeholmens barnmorskemottagning och Danderyds förlossning. Där har hon tjänstgjort inom mödravård, eftervård, preventivmelsrådgivning, STI- och cellprovtagning samt förlossningsvård. Som sjuksköterska har hon jobbat på Thoraxintensiven med vidareutbildning inom hjärtsjukvård.
Sin ultraljudsutbildning har Caroline fått hos Ultraljudsbarnmorskorna, arbetar med ultraljud på heltid samt studerar nu vid Karolinska Institutet i obstetriskt ultraljud.

Hanna Wiblom
Leg. Barnmorska

Hannah tog sin barnmorskeexamen 2014 och har erfarenhet från mödravård, preventivmedelsrådgivning, föräldrautbildning samt BB. Sin ultraljudsutbildning har hon fått hos Capio Ultraljudsbarnmorskorna. Hon har genomgått kurs i Klinisk genetik på Karolinska universitetssjukhuset och är  KUB certifierad via Fetal Medicine Foundation, Kings college London.

Berglind Thóra Árnadóttir
Leg. läkare och specialist i obstetrik och gynekologi

Berglind Thóra Árnadóttir är Leg. läkare och specialist i obstetrik och gynekologi sedan 2012. Arbetar som specialist på Centrum För Fostermedicin på Karolinska universitetssjukhuset sedan 2014.

© Copyright - Ultraljudsbarnmorskorna