Ultraljudsbarnmorskorna 

reception-2352.jpg

Om oss

Ultraljudsbarnmorskorna är en av SLL auktoriserad mottagning med inriktning på ultraljud för gravida i Stockholm vid Liljeholmen. Vi är åtta barnmorskor med lång erfarenhet av framförallt förlossning och ultraljud, samt en specialistläkare. Vi har 11-27 års erfarenhet från en av Sveriges största ultraljudsmottagningar, där vi utfört KUB, dateringsultraljud, viktskattningar och flödesmätningar på fostrets navelsträngskärl. Vårt arbetsätt präglas av kvalitet, kunnande, utveckling och professionellt bemötande, och vi vill att våra patienter ska få det bästa omhändertagandet.

 

Agnetha Andersson

Leg. barnmorska / Personal och IT

 

Agnetha är färdig barnmorska sedan 1993. Har arbetat på familje-BB, amningsmottagning, BB samt tre år på förlossningen på Huddinge sjukhus. Hon har arbetat heltid med ultraljud sedan 1998 på Karolinska sjukhuset i Huddinge och har grundläggande utbildningar i ultraljud steg 1-3, fl ödeskurs (doppler) Malmö 2000, certifi erad NUPP-undersökare sedan 2000 utbildad av Fetal Medicine Foundation i London, kurs i klinisk genetik 2003 Karolinska Solna, hjärtkurs Malmö 2005. Agnetha har varit delaktig i uppbyggnaden av Centrum för Fostermedicin på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Agnetha.jpg

 

Gisela Bergström

Leg. barnmorska / VD, ekonomi och marknad

 

Gisela är barnmorska sedan 1982, och ultraljudsbarnmorska sedan 1986. Hon har gedigen ultraljudsutbildning bl.a. Steg 1-3 i obstetriskt ultraljud, flödeskurs i Lund samt kurs i klinisk genetik på Karolinska universitetssjukhuset. Hon var med och startade ultraljudsavdelningen vid kvinnokliniken på Danderyds sjukhus och därefter UltraGyn, Läkarhuset Odenplan 1991. Är också Nupp-certifierad vid Fetal Medicine Foundation vid Kings College i London 1999. Gisela har tjänstgjort som chefsbarnmorska både på Centrum för Fostermedicin och förlossningsavdelningen vid Karolinska universitetssjukhuset, och har under denna tid varit kursansvarig för flera Steg 3-kurser i obstetriskt ultraljud för läkare och barnmorskor. Hon har studerat "Ledarskap och Organisationsutveckling" vid Högskolan, samt gått flertalet chefsutbildningar/kurser bland annat i Handelshögskolans regi.

Gisela.jpg

 

Kerstin Holmén

Leg. barnmorska / Faktura och inköp

 

Kerstin är barnmorska sedan 1979 och började jobba som barnmorska på Södertälje förlossning. Från sommaren 1979 arbetade hon som förlossningsbarnmorska på Huddinge universitetssjukhus där hon var gruppledare och vårdförbundsföreträdare. Har utbildning i akupunktur med särskild inriktning på smärtrehabilitering 10 poäng på KI och även obstetrisk akupunktur 40 timmar. Kerstin har arbetat med obstetriskt ultraljud sedan 1999 på Centrum för fostermedicin, Karolinska, Huddinge. Ultraljudsutbildning steg 1-3, obstetrisk dopplerutbildning på universitetssjukhuset MAS 2001, NUPP-certifierad på Fetal Medicine Foundation Kings College i London 2003, kurs i "genetisk diagnostik" KI 2003, samt hjärtkurs på universitetssjukhuset MAS 2005. Varit delansvarig för kurser i obstetriskt ultraljud för svenska barnmorskor och läkare.

Kerstin.jpg

 

Ewa Nilsson

Leg. barnmorska / Bemanning och lokaler

 

Ewa är barnmorska sedan 1978 och började arbeta på Huddinge Sjukhus som hon har varit trogen fram till 2008. Ewa har arbetat på förlossningen, BB samt gynekologisk avdelning och har även erfarenhet från mödravårdscentral. Sedan 1999 har Ewa arbetat med ultraljud på Centrum för Fostermedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Gedigen utbildning i ultraljud med bl.a. Steg 1-3, dopplerutbildning och fortlöpande utbildning inom fosterhjärt-ultraljud. NUPP-certifierad sedan 2003 av Fetal Medicine Foundation, Kings College i London och kurs i klinisk genetik på Karolinska Universitetssjukhuset. Varit delansvarig för genomförande av kurser i obstetriskt ultraljud för svenska barnmorskor och läkare.

Ewa.jpg

 

Lena Varricchio

Leg. barnmorska / Kvalitetsansvarig

 

Lena är barnmorska sedan 1973 och har arbetat som ultraljudsbarnmorska sedan 1983. Hon har ultraljudsutbildning steg 1-3 i obstetriskt ultraljud, flödeskurs av fostret och moderns kärl, hjärtultraljudsutbildning, kurs i klinisk genetik samt är NUPP-certifierad 2003. Lena var med och startade ultraljud och specialistmödravård på Nacka sjukhus. Hon har även arbetat en tid på Mama Mia City och därefter några år på Centrum för fostermedicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Lena.jpg

 

Anne Marie Jacobson

Leg. barnmorska

 

Efter barnmorskeexamen 1983 började Anne Marie på Danderyds sjukhus, framförallt på riskavdelning för gravida kvinnor. Hon har arbetat med ultraljud sedan 1987 först på Danderyds sjukhus och därefter på UltraGyn Läkarhuset Odenplan.

Anne Marie har gedigen ultraljudsutbildning Steg 1,2 och 3, flödeskurs i Malmö, kurs i fosterhjärtat vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon har dessutom kurs i Genetik vid Karolinska Institutet och är Nupp-undersökare certifierad vid Kings college i London 1999. Anne Marie har även 7,5p kurs i handledning, samt har under sin yrkesutövning handlett både läkare och barnmorskor i ultraljud.

Anna_2350.jpg

 

Åsa Eriksson

Leg. barnmorska

 

Åsa tog sin barnmorskeexamen år 1995. Hon har arbetat på Nacka BB och förlossningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, och efter detta 17 år på mödravårdscentral. Åsa har även tjänstgjort på ungdomsmottagning.

Under flera år satt Åsa med i en samverkansgrupp för sköra mammor och under en period har hon varit kvalitetsansvarig på MVC. Under den tiden startade hon vattengymnastik och gymnastik för gravida, samt höll i flertalet föreläsningar vid föräldrautbildningen.

Anna_2350.jpg

 

Lena Lindgren

Leg. barnmorska

 

Sedan Lena tog sin barnmorskeexamen -92, har hon arbetat på förlossning på Nacka sjukhus, samt både på riskavdelning och BB på Södersjukhuset. Lena har tjänstgjort som ultraljudsbarnmorska sedan 2002 och har gått Steg 1-3 i obstetriskt ultraljud. År 2004 gick Lena också kursen i Fosterekografi vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset. Hon är Nupp-certifierad vid Fetal Medicine Foundation i London sedan 2005, samt har gått foster-hjärtkursen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Hon har under sin yrkesutövning utbildat både barnmorskor och läkare, samt varit koordinator i utbildningen för blivande tvillingföräldrar på Södersjukhuset.

Anna_2350.jpg

 

Kerstin Warolin

Leg. barnmorska

 

Kerstin är barnmorska sedan 1979 och började efter examen på förlossningsavdelningen Huddinge sjukhus. Började sin ultraljudsutbildning 1994 med Steg 1-3, flödeskurs i Lund, kurs i Klinisk Genetik vid Karolinska universitetssjukhuset samt Fetal hjärtkurs vid Uppsala Akademiska sjukhus. Kerstin är Nupp-certifierad vid Fetal Medicine Foundation vid Kings College i London 1999. Paralellt med ultraljud arbetar hon med infertilitet på Karolinska universitetssjukhuset sedan 1994.

Anna_2350.jpg

 

Åsa Svanäng

Receptionist och Miljöansvarig

 

Åsa är utbildad undersköterska och har tidigare bland annat arbetat på Karolinska universitetssjukhuset på både centraloperation och gynekologi-operation. De senaste sju åren har hon arbetat på barnmorskemottagning där hon assisterat både läkare och barnmorskor samt innehaft administrativa uppgifter.

För övrigt är Åsa utbildad HLR instruktör - Hjärt Lung Räddning och har läst handledning vid Sophiahemmets högskola. Åsa har också en gedigen miljöutbildning och är mottagningens miljöansvarige.

Anna_2350.jpg

 

Roger Bottinga

Leg. läkare / t.f. medicinskt ansvarig

 

Roger är specialist i obstetrik-gynekologi sedan 1986. Han arbetar också som överläkare på Södertälje sjukhus inom Verksamhetsområde Kvinnor-Barn , där han är processansvarig för obstetriken.
Rogers huvudsakliga arbetsplatser är förlossningsavdelningen och specialistmödravården som också inkluderar sjukhusets obstetriska ultraljudsavdelning.

The-Hung-Bui.png

 

 

 

fasad-2487.jpg

 

Tidsbokning

Ring och boka tid för ultraljud på

08-519 424 30

Telefontid:
Måndag-torsdag kl 10-12 och 14-16,
fredag kl 10-12.

 

 

Kontakta oss

Telefon

08-519 424 30

Adress

Rosterigränd 12

Postadress

117 61 Stockholm

 

Ultraljudsbarnmorskorna. Rosterigränd 12, 117 61 Stockholm. Tel 08-519 424 30. Fax 08-645 13 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Ultraljudsbarnmorskorna

 

Webproduktion: AD design